Регистър на селското и горско стопанство | Екологично земеделие | Eкологично Растениевъдство | ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК
 

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

Сайт:
Град: с.Бериево, 5438
Адрес: пл.Бериево 1
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Eкологично Растениевъдство
 

За нас Услуги Галерия

 

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК се намира в с.Бериево,област Габрово.

 

Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Произвежда и търгува със селскостопанска продукция.

 

Председател:

  • МИТЬО ХРИСТОВ ПЕНЕВ

Управителен съвет:

  • ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
  • ИВАНКА ИВАНОВА МИТЕВА
  • НИКОЛА ПЕТРОВ КОЛЕВ
  • МАРИЯ ИЛИЕВА БАНКОВА

Контролен съвет:

  • ПЕТЪР ИВАНОВ ТОНЧЕВ
  • МИНЧО МАРИНОВ НЕШЕВ
  • СТЕФАНКА ДОБРЕВА СТЕФАНОВА