Регистър на селското и горско стопанство  |  Животновъдство(105)
 

Български регистър на Животновъдство (105)

 
Ветеринарно медицински услуги(7) Други сектори в животновъдството(2) Едър рогат добитък(4) Коневъдство(1)
Овце и кози(9) Птицевъдство(22) Пчеларство(17) Свиневъдство(20)
Фуражи и фуражни добавки(23)