Регистър на селското и горско стопанство  |  Животновъдство(96)
 

Български регистър на Животновъдство (96)

 
Ветеринарно медицински услуги(7) Други сектори в животновъдството(2) Едър рогат добитък(3) Коневъдство(1)
Овце и кози(8) Птицевъдство(21) Пчеларство(17) Свиневъдство(18)
Фуражи и фуражни добавки(19)