Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Други сектори в животновъдството | ППЗК БЪДЕЩЕ
 

ППЗК БЪДЕЩЕ

Сайт:
Град: с.Обретеник, 7170
Адрес: обл.Русе
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други сектори в животновъдството
 

За нас Услуги Галерия

 

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БЪДЕЩЕ ОБРЕТЕНИК се намира в с. Обретеник, област Русе, община Борово.

 

Кооперацията се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувани и наети земи, а също и на животинска продукция, тяхната приработка и реалицазия.

 

Председател:

  • РОСЕН ПЕТРОВ КУРТЕВ