Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | АИС А АНТОН ГЕОРГИЕВ
 

АИС А АНТОН ГЕОРГИЕВ

Сайт:
Град: гр. Стара Загора
Адрес: ул. Генерал Гурко 61, ет. 2, оф. 3
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

ЕТ АИС А АНТОН ГЕОРГИЕВ развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Отглежда едър рогат добитък от черношарената порода.

 

Фермата се намира в гр. Гълъбово, област Стара Загора.

 

В момента в нея се отглеждат около 234 броя дойни крави. Извършва производство и търговия с мляко.