Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | ВЗК ЕДИНСТВО
 

ВЗК ЕДИНСТВО

Сайт:
Град: с. Загоре
Адрес: обл. Стара Загора
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

ВСЕСТРАННА  ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО" се намира в с. Загоре, област Стара Загора.

 

Кооперацията развива своята дейност е областта на селското стопанство, в отраслите зърнопроизводство и животновъдство.

 

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.  

 

ВЗК "Единство" отглежда едър рогат добитък от черношарената порода. В момента кооперацията разполага с около 120 броя дойни крави. 

 

За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449