Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | ДАВИД ДЖАВИТ БЕЙТУЛА
 

ДАВИД ДЖАВИТ БЕЙТУЛА

Сайт:
Град: с. Карапелит
Адрес: обл. Добрич
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

ЕТ ДАВИД ДЖАВИТ БЕЙТУЛА  развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Специализирана е в животновъдството.

Отглежда се едър рогат добитък.

В момента фирмата разполага с около 503 броя дойни крави.

Фирмата извършва търговия с мляко и млечни продукти.

Кравефермата се намира в с. Карапелит, област Добрич.