Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | ЕТ ШКОДРА Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
 

ЕТ ШКОДРА Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

Сайт:
Град: ОБЛ. ПЛЕВЕН
Адрес: С. КОМАРЕВО
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

ЕТ ШКОДРА Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Специализирана е в областта на животновъдството.

 

Отглежда се едър рогат добитък от черношарената и кафява порода.

 

В момента фирмата разполага с около 85 броя животни, от които 55 бр. дойни крави, 20 бр. юници и около 10 бр. телета.

 

Кравефермата се намира в с. Комарево, област Плевен.