Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | КОЦИ 57 ЕООД
 

КОЦИ 57 ЕООД

Сайт:
Град: с. Плачидол
Адрес: ул. Девета 52А
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

КОЦИ 57 ЕООД развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Специализирана е в отрасъл животновъдство и растениевъдство.

 

Фирмата отглежда едър рогат добитък от черношарената порода. В момента разполага с около 100 животни.