Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | МИХАЛЕВИ 61 И СИЕ
 

МИХАЛЕВИ 61 И СИЕ

Сайт:
Град: гр. Дългопол
Адрес: ул. Г. Димитров 5
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

МИХАЛЕВИ-61 И С-ИЕ СД развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Специализирана е в животновъдството.

 

Дружеството отглежда около 97 броя животни от черношарената порода.

 

Извършва и производство на земеделска продукция - пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик и люцерна.