Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БРАЗДИ
 

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БРАЗДИ

Сайт:
Град: с.Велино
Адрес: обл.Шумен
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БРАЗДИ" се намира в с. Велино, област Шумен.

 

Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Извършва производство и търговия със селскостопанска продукция.

 

Кооперацията е специализирана в зърнопроизводството и животновъдството.

 

Председател:

 • ЖИВКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

Управителен съвет:

 • ХРИСТО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
 • ЗЛАТКО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
 • НИКОЛАЙ РАДЕВ РУСЕВ
 • ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
 • БОГДАН ТОНЕВ ДИМИТРОВ
 • АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
 • ХРИСТО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
 • ЖИВКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

Подгласници в управителния съвет:

 • РУМЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ

 Контролен съвет:

 • ГАНКА МАРЧЕВА ПЕНОВА
 • ИВАНКА АНТОНОВА ВЪРБАНОВА
 • ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

Подгласници в контролния съвет:

 • РУМЕН ИЛИЕВ ТОДОРОВ