Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | СВЕТОЗАР КОЛЧЕВ ПЕТРОВ
 

СВЕТОЗАР КОЛЧЕВ ПЕТРОВ

Сайт:
Град: гр. Ловеч
Адрес: ул. Търговска 103
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

СВЕТОЗАР КОЛЧЕВ ПЕТРОВ развива своята дейност на територията на град Ловеч.

 

Занимава се с животновъдство.

 

В момента отглежда около 169 броя дойни крави от черношарената порода. 

 

За контакти:

  • Светозар Петров