Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Едър рогат добитък | СКОРПИОН 26 МАНЬО МАНЕВ
 

СКОРПИОН 26 МАНЬО МАНЕВ

Сайт:
Град: с. Душанци
Адрес: ул. Георги Стойчев 12
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Едър рогат добитък
 

За нас Услуги Галерия

 

ET СКОРПИОН 26 МАНЬО МАНЕВ развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Отглежда едър рогат добитък в с. Душанци, област София.

 

В момента фирмата разполага с около 70 броя животни, от които 50 броя са дойните крави. Животните са от кафявата порода.

 

Фирмата извършва производство на мляко.