Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Овце и кози | ЗКПУ ЗОРА Мъдрино
 

ЗКПУ ЗОРА Мъдрино

Сайт:
Град: с. Мърдино
Адрес: обл. Бургас
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Овце и кози
 

За нас Услуги ГалерияЗКПУ ЗОРА Мъдрино се развива в областта на животновъдството. Приоритет в дейността ни е овцевъдството. Има 230 овце-майки. Разполага с нов млеко-пункт, който е изцяло модернизиран според европейските изисквания.

 

Кооперацията се занимава също така със земеделие. Обработва 8 500 дка земя.

ЗКПУ ЗОРА Мъдрино разполага с 6 трактора, 3 от тях - нови. През октомври миналата година е закупила и нов комбайн. Разполага и с машини за торене и пръскане. Пред приключване е и изграждането на склад за съхранение на зърното на площ от 1 дка.

 

Освен земеделие и животновъдство, ЗКПУ ЗОРА предлага и услуги на населението на символични цени - прави бали, които разнася по домовете, оре дворовете на своите член-кооператори.


Разковничето на успеха се дължи на прекрасния колектив, който работи в кооперацията.


За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449