Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Птицевъдство | СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 

СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Сайт: bpu-bg.org
Град: София
Адрес: бул. Христо Ботев 80
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Птицевъдство
 

За нас Услуги Галерия

СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ е учреден на 27 ноември 1991 год. като професионална организация напроизводителите и преработвателите на птицевъдна продукция, юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. 

Главна уставна цел и практическа задача на съюза е защитата на икономическите интереси на членовете и съдействие за внедряване на научнотехническите постижения в практиката. 

Съюзът представлява птицевъдите и птицепреработвателите пред държавните органи и обществените организации в страна и в чужбина. Съюзът на птицевъдите в България е колективен член на Българска стопанска камара, на Българска земеделска камара, на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия, а също и на Постоянния консултативен съвет на аграрните професионални организации в България. 

Съюзът е колективен член на Националния клон на Световната научна асоциация по птицевъдство. Висш ръководен орган на съюза е Общото събрание. Изпълнителен орган е Управителният съвет , а контролен - Контролният съвет. 
Оперативната дейност се извършва от председател и зам. председател. Председателят, зам.председателят и председателят на Контролния съвет се избират от Общото събрание с мандат за три години. 
Председателят на съюза е председател и на Управителния съвет.


Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България на 04.04.2012 г. избра за:

  • Председател - Димитър Николов Белоречков
  • Зам.председател - Пламен Павлов Челебиев
  • Председател на Контролния съвет -  Симеон Методиев Димитров.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: