Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Фуражи и фуражни добавки | БИММ АГРО
 

БИММ АГРО

Сайт:
Град: гр. Търговище
Адрес: ул. Цар Симеон 4
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Фуражи и фуражни добавки
 

За нас Услуги Галерия

Агроферма с модерно земеделие и агротехника.

 

Селскостопанска продукция; първа частна МТС за земеделски услуги.

 

Фуражен цех, фурна, търговия.