Регистър на селското и горско стопанство | Животновъдство | Фуражи и фуражни добавки | ХАРИОМ АТАНАС ЯНАКИЕВ
 

ХАРИОМ АТАНАС ЯНАКИЕВ

Сайт:
Град: с. Първенец
Адрес: местност Калдаръма
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Фуражи и фуражни добавки
 

За нас Услуги Галерия

 

ЕТ ХАРИОМ АТАНАС ЯНАКИЕВ се намира в село Първенец, област Пловдив.

 

Фирмата извършва търговия със следната продукция: 

1. пълноценни комбинирани фуражи;
2. пълноценни млекозаместители;
3. допълващи фуражи, съдържащи фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни 
добавки;
4. допълващи фуражи, съдържащи само фуражни суровини;
5. допълващи минерални фуражи;
6. допълващи фуражи, изготвени на основата на меласа;
7. допълващи млекозаместители;
8. храни за домашни любимци, предназначени за търговия на едро;
9. фуражни суровини от местно производство;

 

За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449