Регистър на селското и горско стопанство | | Кооперации и Земеделски производители | ЗКПУ ЗЕМЯ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
 

ЗКПУ ЗЕМЯ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Сайт:
Град: Полски Тръмбеш
Адрес: ул. Търговска 57
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Кооперации и Земеделски производители
 

За нас Услуги Галерия

 

Земеделска кооперация за производство и услуги Земя - Тръмбеш, със седалище Полски Тръмбеш.
Предствител: Пенка Николова Иванова
Управителен съвет:

  • Пенка Николова Иванова
  • Костадин Иванов Камбуров
  • Маргарита Иванова Генова
  • Кънчо Аврамов Кънев
  • Йордан Кънев Владимиров
  • Димитър Йорданов Трифонов
  • Георги Кръстев Некезов