Регистър на селското и горско стопанство  |  Растениевъдство(507)
 

Български регистър на Растениевъдство (507)

 
Билки(7) Гъбарство(6) Други сектори в растениевъдството(2) Етерично маслени култури(0)
Зеленчукопроизводство(11) Зърнопроизводство(98) Лозарство, винарство и винопроизводство(18) Напояване(1)
Овощарство(7) Оранжерии(8) Сортови семена и посадъчен материал(31) Технически култури(9)
Торове и растително защитни препарати(308)