Регистър на селското и горско стопанство  |  Растениевъдство(481)
 

Български регистър на Растениевъдство (481)

 
Билки(7) Гъбарство(6) Други сектори в растениевъдството(1) Етерично маслени култури(0)
Зеленчукопроизводство(10) Зърнопроизводство(79) Лозарство, винарство и винопроизводство(17) Напояване(1)
Овощарство(7) Оранжерии(8) Сортови семена и посадъчен материал(30) Технически култури(9)
Торове и растително защитни препарати(305)