Регистър на селското и горско стопанство  |  Растениевъдство(471)
 

Български регистър на Растениевъдство (471)

 
Билки(7) Гъбарство(6) Други сектори в растениевъдството(1) Етерично маслени култури(0)
Зеленчукопроизводство(10) Зърнопроизводство(73) Лозарство, винарство и винопроизводство(16) Напояване(1)
Овощарство(7) Оранжерии(8) Сортови семена и посадъчен материал(30) Технически култури(9)
Торове и растително защитни препарати(302)