Регистър на селското и горско стопанство  |  Растениевъдство(456)
 

Български регистър на Растениевъдство (456)

 
Билки(7) Гъбарство(5) Други сектори в растениевъдството(0) Етерично маслени култури(0)
Зеленчукопроизводство(10) Зърнопроизводство(64) Лозарство, винарство и винопроизводство(15) Напояване(1)
Овощарство(6) Оранжерии(8) Сортови семена и посадъчен материал(29) Технически култури(8)
Торове и растително защитни препарати(302)