Регистър на селското и горско стопанство | Растениевъдство | Зърнопроизводство | КРИСТЕРА АД
 

КРИСТЕРА АД

Сайт: http://www.agriabg.com/
Град: ГР. ПОПОВО
Адрес: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Зърнопроизводство
 

За нас Услуги Галерия

 


Търговско дружество “КРИСТЕРА” е регистрирано през 1998 г.

Целта на създаване на дружеството е подготовката и участието в процедура по приватизация за покупка на обособена част от “Зърнени храни” ЕАД гр. София, представляваща Мелница и Зърнобаза, находящи се в гр. Попово, Търговищка област.

На 15.02.1999 г. "КРИСТЕРА" е класирано за купувач и сключва Договор за продажба на Мелница – гр. Попово, при условията на плащане в „кеш”, а на 01.04.1999 г. дружеството влиза във владение на предприятието.

От тази дата "КРИСТЕРА" АД води активна стопанска дейност в областта на селското стопанство и преработвателната промишленост.

 

На 07.10.1999 г. в съответствие със Закона за съхранение и търговия със зърно, зърнобазата на "КРИСТЕРА" АД е лицензирана като Публичен склад с капацитет 11 300 тона. На 01.07.2000 г. ръководството на дружеството взема решение, в следствие на анализ на стопанската дейност на дружеството в частта съхранение и издаване на складови записи срещу вложено зърно в публичния склад, да увеличи размера на лицензирания складов капацитет, който да е под режима на Публичен склад до 41 930 тона.

 

Това е най - големия публичен склад от всички лицензирани публични складове в България. На 22.10.1999 г. на учредително събрание на Компенсационен фонд “Зърно”, "КРИСТЕРА" АД, в качеството си на учредител на фонда по смисъла на Наредбата за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции, е избрана за член на Компенсационния фонд и за член на Управителния съвет като представител на публичните складове в страната.

 

"КРИСТЕРА" АД е учредител на Асоцията на публичните складове в България, чиято основна цел е да въведе добрите производствени практики по зърносъхранение в България както и да бъде посредник между членовете си и правителствените организации с цел усвояване на средства от Еврофондовете.

 

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: