Регистър на селското и горско стопанство | Растениевъдство | Лозарство, винарство и винопроизводство | НПИ Образцов Чифлик
 

НПИ Образцов Чифлик

Сайт:
Град: Русе
Адрес: Русе 7007 ул. Проф. Иван Иванов 1
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Лозарство, винарство и винопроизводство
 

За нас Услуги Галерия