Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРНОБАТ
 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРНОБАТ

Сайт: http://www.iz-karnobat.org/
Град: ГР. КАРНОБАТ
Адрес: УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 1
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРНОБАТ е основан с постановление 74 на цар Борис III, издаден в София на 28 ноември 1925 година. 

 

Основната задача е била да обслужва земеделски стопанства в Югоизточна България, който район по своите почвени и климатични условия се различава твърде много от останалите райони в България.

 

През 2001 г., съгласно Закона за НЦАН – Институтът се преобразува в Институт по земеделие с предмет на дейност научна, приложна и спомагателна в областта на земеделието.

 

От 2008 г.  ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРНОБАТ е основно научно звено в Селскостопанска академия - София.

 

Една от дългосрочните изследователски програми в института е тази по селекция на ечемика, която води началото си от средата на 30-те години на миналия век и до сега не е прекъсвана. Във връзка с тази програма са проведени редица съпътствуващи теоретични и методични изследвания, обогатили теоретичната основа на селекцията, а на производството са предоставени сортове фуражен и пивоварен ечемик, посрещани много добре от земеделските стопани. Към настоящия момент около 95 % от площите на ечемика в България са заети от сортове, създадени по тази програма.

 

 

В областта на агротехническите изследвания чрез 4 дългосрочни стационарни опита се разработва проект - „Агрохимическа оценка на промените на продуктивността на излужена смолница в Югоизточна България под въздействието на многогодишно торене на полски култури отглеждани в сеитбообръщения на дълготрайни стационарни опити”.

 

Първият от тези опити е заложен още през 1962 г. Проучването включва опити с торене и поносимост и самопоносимост при безсменно отглеждане на житните култури с установяване на подходящи сеитбообръщения за преодоляване на отрицателните последици от дълготрайна монокултура. Обстойно са проучени въпросите на торенето с минерални и органични товоре. Набрани са база данни, които ще бъдат използвани за разработка на съвременна агротехнология, съхраняваща плодородието на почвата и агроекосистемите. 

 

Приоритетни направления в изследователската работа на ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРНОБАТ са: селекция, генетика и семепроизводство на ечемик и овес с перспектива за създаване на сортове, подходящи за всички райони на България и агротехника на основните полски култури.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: