Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ
 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ

Сайт: http://www.iz-kyustendil.org/
Град: ГР. КЮСТЕНДИЛ
Адрес: УЛ. СОФИЙСКО ШОСЕ
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия към Министерство на земеделието и храните и е специализирано научно - изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители.

Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.

 

След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.

 

Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика.

 

Съобразно Устройственият правилник ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ е с научен състав от 17 сътрудника и е разпределен в 2 отдела:

  • Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения
  • Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения

 

Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно - техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието, младежка и науката.

 

Обособено е Бюро за научно обслужване и маркетинг - комплектовано с наличните кадри. Функционира библиотека и информационен център. Общият брой на щатните бройки е 64.

 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация - София за обучение по образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: 04.01.05 – Селекция и семепроизводство на културните растения и 04.01.15 – Овощарство.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: