Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ
 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ

Сайт: http://fruitgrowinginstitute.com/
Град: ГР. ПЛОВДИВ
Адрес: УЛ. ОСТРОМИЛА 12
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ е постоянно и водещо научно звено на Селскостопанска Академия (ССА) при Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с предмет научна, приложна и обслужваща дейност в областта на овощарството.

 

Институтът е национално представителен в областта на българската овощарска наука.

 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ е приемник на Опитната станция по овощарство, учредена в началото на 1950 г. в Пловдив с Постановление № 4 на Министерския съвет на НРБ от 28.12.1949 г. относно мерките за подобряване на овощарството.

Към станцията е придадена 500 дка обработваема земя в южните покрайнини на град Пловдив – квартал “Остромила”. Първият директор е Васил Василев, а първите научни сътрудници са Йордан Иванов и Веселин Тодоров.

 

С Постановление № 715 на МС от 28.08.1952 г. Опитната станция по овощарство е преобразувана в Овощарски научноизследователски институт (ОНИИ). Увеличен е броят на научните сътрудници, а опитната площ нараства на 1200 дка.

 

През периода 1950 - 1962 г. са заложени и изведени първите опити в областта на агротехниката на ябълката и ягодата, създават се колекционни насаждения и се извършват проучвания върху сортове, в резултат на които е издаден капиталният труд “Българска помология” том І (1958 г.) и том ІІ (1960 г.).

 

Биотехнологиите като изследователска работа започват с клоналното микроразмножаване, като масовото му приложение в практиката започва през 1985 г. с построяването на лабораторния комплекс за производство на безвирусен посадъчен материал.

 

След периода на възход и забележителни научни и научно - приложни постижения ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ успява да съхрани и доразвие научния си потенциал и материална база в трудния за българската наука преходен период към пазарни отношения след 1989г.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: