Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА
 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Сайт: http://ic-kneja.com
Град: ГР. КНЕЖА
Адрес: 
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА (ИЦ) – Кнежа води началото си от 1924 г.

 

Със заповед № 4054 от 25.10.1924 г. на Министъра на земеделието и държавните имоти е открито Опитно поле в Кнежа.

 

ИЦ се създава с Указ № 77 от 03.12.1925 г., подписан от Негово Вличество цар Борис III
2007 г. след изменение и допълнение на Закона за НЦАН, структурните звена са разпределени в Регионални агротехпаркове. ИЦ – Кнежа влиза в Северен централен регионален агротехпарк

 

През 2008 г. Институтът по царевицата е в системата на Селскостопанска академия – София.

 

След профилирането на Института, в периода 1962 - 2010 г., са признати и районирани общо 90 броя хибриди царевица.

 

В Патентно ведомоство на РБ се поддържат сертификатите на 29 броя царевични хибриди и линии.

 

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – Кнежа поддържа като растителен генофонд работна колекция от 2 240 броя образци, наши и чужди самоопрашени линии, сортове и синтетични популации.

 

Научноизследователските програми на Института се изпълняват от 18 научни работници и 4 магистри с тематична насоченост: Селекция, Генетика, Фитопатология, Ентомология, Физиология, Биохимия, Агрохимия, Обработка на почвата, Хербология, Икономика и др.

Общия брой на колектива е 124 човека.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА Е ОРГАНИЗИРАНА В ДВА ОТДЕЛА:

Отдел „Генетика, селекция и семепроизводство”:

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

  • ТЕОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Генетика, физиология и биохимия
  • ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Селекция и семепроизводство на царевицата

Отдел “Агротехника и икономика на царевичното производство”:

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

  • Проучване на специализирани сеитбообращения на основните полски култури с основно значение на царевицата за зърно, семена и силаж.
  • Оптимизиране системите на обработка на почвата в различни типове сеитбообращения.
  • Проучване върху минералното хранене и торене на царевицата. Използване на органични и микроторове в определени системи на торене.
  • Разработване на ефективни системи за борба с плевелната растителност и изпитване на нови средства и методи.
  • Биологически, екологически и агротехнически проучвания върху икономически важни неприятели.
  • Специфична сортова агротехника на новосъздадените хибриди.
  • Водопотребление и воден режим, гъстота на посева при различни направления и условия на отглеждане на царевицата.
  • Икономика и организация на царевичното производство и биоенергетическа оценка на отделните елементи и технологии.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: