Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО

Сайт: http://nsz.bg/new/main.php
Град: ГР. СОФИЯ
Адрес: БУЛ. ВИТОША № 15
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО /НСЗ/ е специализирана административна структура към Министерство на Земеделието и Храните.

 

Дейността на Национална служба по зърното се осъществява на база Закон за съхранение и търговия със зърно, Устройствения правилник на службата и всички подзаконови нормативни документи.

 

Тази законова база обхваща всички обекти от бранша, подлежащи на контрол – земеделски производители, търговци, зърнохранилища, публични складове и преработватели.

 

НСЗ дава всяка година точна оценка за качеството на съответната реколта, консултира и обучава заетите в системата кадри. Лицензира, регистрира и пререгистрира търговци, съхранители и производители на зърно и зърнопродукти.

 

Законодателната дейност по съхранението и търговията със зърно води началото си от 1934 година. С УКАЗ № 140 на цар Борис ІІІ от 21 септември 1934 г. е утвърдена Наредба - Закон, с която се регламентира реда за издаване на влагалищни записи от български влагалища, закупуването и износа на зърнени храни.

 

В последствие дейността по съхранението и търговията със зърно, неговата преработка и контрола върху тази дейност се организира и осъществява от ДСО „Зърнени храни”.

 

През месец февруари 1993 се регистрира "Агрилабор" ЕООД - клон към "Житомел" ЕООД като специализирано дружество за контрол на качеството на зърното и зърнените продукти.

 

С Постановление №14 от 29.01.1996 г. на Министерски съвет се създава Национална инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи. Новосъздадената структура обединява Държавната инспекция за контрол на фуражите и Националната инспекция по зърното.

 

С приемането на Закона за съхранение и търговия със зърното, ДВ бр. 93 от 11.08.1998 г. се създава Национална служба по зърното като специализирано звено към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Национална служба по зърното поема дълготрайните материални активи на Национална инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи със същата численост на персонала и издръжка за 1998 г.

 

С приемането на Закона за изменение и допълнение на закона за съхранение и търговия със зърното, ДВ бр. 58 от 27.06.2003 г. се създава Национална служба по зърното и фуражите като специализирана административна структура към министъра на земеделието и горите.

 

За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: