Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВИДИН
 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВИДИН

Сайт: http://www.mzh.government.bg/odz-vidin/bg/Home.aspx
Град: ГР. ВИДИН
Адрес: УЛ. РИБАРСКА №12 ЕТ.2
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВИДИН е регионална, областна структура на Главна дирекция “ЗЕМЕДЕЛИЕ” към Министерство на земеделието и храните, подпомагаща дейността по провеждане на държавната политика в областта на земеделието, като контролира и координира дейността на общинските служби по земеделие .

 

В областта функционират Общински служби по земеделие:

 

Функции - Общинските служби по земеделие извършват поддържане на картата на възстановената собственост на земеделски земи и гори и земи от горския фонд и регистрите към нея по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Извършват регистрация на арендатори, наематели и земеделски производители, а също така и на бенефициенти по Програмите за единно плащане на площ от Европейските фондове.

 

Административни услуги - Отразяване на промени в регистрите на база Нотариални актове, Договори за доброволни делби и др., издаване и заверяване на скици, презаверяване на скици, издаване на Удостоверения за данъчна оценка, регистрация на арендни (наемни) договори и на земеделски производители.

За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: