Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ МОНТАНА
 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ МОНТАНА

Сайт: http://odz-montana.hit.bg/index.html
Град: ГР. МОНТАНА
Адрес: УЛ. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 1
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ МОНТАНА е регионална структура на Министерство на земеделието и храните /МЗХ/. В дирекцията са обособени два отдела: отдел “Регионална политика”; отдел “Общински служби по земеделие”.

 

Дейността по обслужването в ОДЗ - Монтана е организирана на принципа “звено за административно обслужване”. Във връзка с това всички необходими документи се подават чрез деловодството, завеждат се във входящ регистър, а на молителя /жалбоподателя/ се издава талон за входящ номер. Впоследствие входящите документи се разпределят от директора на съответните началници на отдели, които от своя страна възлагат изпълнението на компетентния експерт или служител. След обработката им документите се връщат на подателя в законоопределения срок, или в срока за изпълнение на съответната услуга, посочен в хартата на клиента.

 

Ежеседмично в ОДЗ - Монтана се провеждат срещи с началниците на ОСЗ, на които се обсъждат текущи въпроси и задачи.

 

Регионалната политика в областта на земеделието и горите по места се провежда от ОСЗ. С утвърждаването на новата структура на ОДЗ - Монтана на преден план бяха поставени приоритети, пряко свързани със селскостопанското производство.

 

Една от основните задачи е оказване консултантска помощ на земеделските производители. В това отношение съществува пряка връзка с дейностите на останалите структури на МЗХ - най - вече с Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, Областна служба за съвети в земеделието, Растителна защита и фитосанитарен контрол, Регионална ветеринарно - медицинска служба и

Регионална дирекция на Изпълнителна агенция по селекция и развъждане в животновъдството - при провеждане на разяснителна и консултантска дейност и оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез периодично организиране на срещи със земеделски производители, млекопроизводители и млекопреработватели от област Монтана, с общинските администрации и кметовете по населени места.

 

През последната година на ОДЗ - Монтана и ОСЗ в областта периодчино им се възлагат и дейности, пряко свързани с работата на регионалните структури на второстеопенните разпоредители с бюджетни кредити. ОСЗ, като общински звена на ОДЗ - Монтана, работиха съвместно с Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) по регистрацията на лозарските стопанства в съответните общини на област Монтана.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: