Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН
 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН

Сайт: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Sliven/bg/Management/Chief.aspx
Град: ГР. СЛИВЕН
Адрес: УЛ. ГЕН. СТОЛИПИН №2
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

Област Сливен се намира на разстояние 108 км от Бургас - най - голямото търговско пристанище в България, където е и най - близкото летище и на 195 км от Варна – второто по големина пристанище.

От столицата София я делят 288 км. Територията на областта е разпределена по следния начин: земеделски земи - 52%, горски територии - 40%, населени места -3,5%.

 

Плодородните почви и мекият климат в област Сливен предлагат широки възможности за развитие на земеделието в региона. Земеделските земи заемат 1 827 хил.дка. - 51,5% от територията на областта, от които 257 хил. дка. с възможности за напояване.

 

За развитието на селското стопанство стратегическо значение има отрасъл растениевъдство. Той осигурява производството на продукти, необходими за изхранване на населението и основни суровини за преработвателните предприятия и продуктивното животновъдство.

 

Над половината от обработваемата земя в областта предимно в общините Сливен и Нова Загора се използва за отглеждане на зърнени култури.

 

Почвено - климатичните условия в долината на река Тунджа на територията на Сливенска област са най - благоприятните в страната за отглеждането на прасковената култура, поради което тя заема най-големи площи. Приоритетен сектор за областта е развитието на лозарството.

 

Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в областта. Доброто фуражно производство в полската част на областта – общините Нова Загора и Сливен - създава благоприятни условия за развитие на говедовъдството и свиневъдството, а наличието на ливади и пасища в планинската и полупланинската част – общините Котел и Твърдица - благоприятстват за развитието на овцевъдството и месодайното говедовъдство. Добри традиции съществуват и в областта на пчеларството.

 

 

Основните дейности на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН са насочени към изпълнение на държавната политика в областта на земеделието за насърчаване развитието на конкурентоспособно земеделие и жизнеспособни селски райони, при устойчиво управление на природните ресурси и спазване на високи стандарти за безопасност на храните и хуманно отношение към животните и подобряване на качеството на живот.

 

 

През 2013 г. ще продължи последователната политика за постигане на целите на Програмата на правителството за европейско развитие на България, която извежда развитието на селското стопанство като основен фактор за общото икономическо развитие на страната. Активно участие в дискусията за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г. и защитата на позиции, отчитащи интересите на българското земеделие.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: