Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански институции | Други селскостопански институции | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЯМБОЛ
 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЯМБОЛ

Сайт:
Град: гр. Ямбол
Адрес: ул. жорж Папазов, ет. 5
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански институции
 

За нас Услуги Галерия

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЯМБОЛ е с утвърдено щатно разписание за 40 бр. служители, разпределени в две дирекции – дирекция „АПФСДЧР” с 6 щатни бройки и ГД”АР” с 32 щатни бройки.

 

На територията на Ямболска област функционират три общински служби по земеделие, които обслужват граждани от пет общини със 109 землища.

 

Област Ямбол е с обща площ 3 355 475 дка. Попада в югоизточен планов район. Обхваща 109 населени места в пет общини: Ямбол, “Тунджа”, Стралджа, Елхово и Болярово, обособени в два съдебни района, в които функционират три Общински служби по земеделие.

 

Общите икономически условия, природните дадености и образователна структура на населението обуславят различна степен на развитие в различните общини.

 

В този смисъл общините Ямбол и “Тунджа” се очертават като сравнително по-добре развити по отношение на икономика, земеделие и инфраструктура, а общини Стралджа, Елхово и Болярово по -изоставащи.

 

Регионът е утвърден като един от най - големите производители на селскостопанска продукция в страната, като традиционно е застъпено отглеждането на хлебна и фуражна пшеница, ечемик, слънчоглед, грозде, технически култури.

 

Освен тези типични за областта култури в последните години нараства размерът на площите със зимна маслодайна рапица (най-вече на територията на общините Стралджа, Болярово, „Тунджа”), развива се билкопроизводството (в хълмистите и планинските части на областта), оранжерийното производство на зеленчуци (община Стралджа и общ.”Тунджа”) и др.

 

Растениевъдството има стратегическо значение за аграрния сектор в областта.
През последните години средно се засяват: Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж, Рапица, Слънчоглед, ЦаревицаЛОЗАРСТВО - В областта се реколтираха 33 007 дка винени лозя и се произведоха около 13 908 тона винено грозде. Младите невстъпили в плододаване лозя са около 3 500 дка.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: