Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопански услуги | Други селскостопански услуги | БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК
 

БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК

Сайт:
Град: гр. Варна
Адрес: ул.
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Други селскостопански услуги
 

За нас Услуги Галерия

Визия

Да постигнем постоянен растеж и просперитет, утвърждавайки се като лидери на Българския пазар на транспортни услуги.
 
Мисия
 
Бон Марин Агенция е интензивно развиваща се организация, ориентирана към нуждите на клиентите и пазара. Изграждайки взаимоотношения на дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество, се стремим да бъдем винаги предпочитания партньор в спедицията, транспорта и логистиката.
 
Ценности
  
НА ПЪРВО МЯСТО ХОРАТА
Вярваме, че нашата компания има неограничен потенциал, който се генерира от нашите служители и творческия им подход. Нашата корпоративна култура стимулира и отчита високите постижения.
 
КАЧЕСТВО
Стремим се към качество и съвършенство във всичко, което правим.
 
ОТГОВОРНОСТ
Носим отговорност за решенията си - както на индивидуално, така и на корпоративно ниво.
 
МОРАЛ
Ангажираме се да правим честен и етичен бизнес.
 
ВНИМАНИЕ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Постоянно се стремим да разберем потребностите на клиентите, да им предложим услуги, които ги удовлетворяват и да спечелим тяхната лоялност, уважение и доверие.
 
Цели
 
Постигане на конкурентно предимство в основния пазарен сегмент.
Да направим предлаганите от нас услуги по-привлекателни и по-стойностни.
Идентифициране на индивидуалните потребности на клиентите и намиране на рационални и креативни решения, отговарящи на специфичните им изисквания.
Предоставяне на по-висококачествени и по-разнообразни услуги, използвайки най-новите информационни технологии.
Гарантиране на качеството на услугите посредством сертифициране на основната дейност по ISO.
Създаване на гъвкава организационна структура, която да реагира ефективно на постоянно променящата се външна среда. 
Установяване на предприемаческа култура, която освобождава продуктивността и творчеството на служителите от излишни бюрократични пречки. Осигуряване на либерални условия, които ги стимулират да разгърнат пълния си потенциал.
Улесняване и стимулиране обмена на информация и опит; крос-функционални роли на служителите в отделните екипи и дефиниране на отговорностите.
Поддържане на система за обучение и повишаване на квалификацията на служителите.
Организиране на дейността в съответствие с целите на холдинга.
Осигуряване на безопасни условия на работа и работни методи съобразени със стандартите за опазване на околната среда.
 
Философия
  
Нашата корпоративна философия се определя от нашата мисия, визия, ценности и цели.