Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Сайт: http://www.ias.bg/index.html
Град: ГР. КОСТИНБРОД
Адрес: СПИРКА ПОЧИВКА
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

 

През 2000 г. с Постановление № 270 на МС Институтът по животновъдство се преобразува в ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – Костинброд.

 

В състава на Института влизат бившите институти по:

  • Говедовъдство и овцевъдство – Стара Загора;
  • Институт по птицевъдство и Институт по зърнени храни и фуражна промишленост – Костинброд;
  • Опитна станция – Видин
  • Експериментална база – Лозница

 

С цел подобряване управлението на Института с Постановление № 187 на МС от 2003 г. от състава отпаднаха Институтът в Стара Загора, Опитната станция във Видин и ЕБ – Лозница.

 

Сега в ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ науки работят 127 служители, от които 34 учени, в т. ч. професори - 4, доценти - 14, главни асистенти – 7 и асистенти - 9. Двама учени имат научната степен “Доктор на науките” и 20 - “Доктор”.

 

Участието на ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ в международната научноизследователска мрежа се изразява чрез реализиране на научна мобилност на учените от Института, чрез участието в двустранни сътрудничества, чрез разработването на съвместни проекти, чрез членствата в световни научноизследователски институции.

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ работи като координатор и партньор по програмите на Европейския съюз - COST, SEE ERA.NET, ETP, EUREKA, FP7 и др. Наши партньори са Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Австрия, Франция. Проектите допринасят за осъществяване на научни и образователни инициативи, обмен на учени, осигурява се и модерно техническо оборудване на лабораторната база. Учени от Института участват като оценители на европейски проекти, в редколегии на научни списания, като рецензенти на научни статии.

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ организира и участва ежегодно в международни научни прояви по актуални проблеми на животновъдната наука, инициатор е на множество семинари и конференции, в които наши учени се срещат със значими представители на науката от други държави.

 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ има индивидуално членство в авторитетните международни организации ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research) и ESVP (European School of Veterinary Pathology), ISAH, както и колективо членство в международните мрежи Agrifoodresearch.net, Cattlenetwork, see-science.eu, ERA Link, EU Agri.net и др., което допринася за подобряване на информираността, както и за популяризиране на собствени научни разработки, за участие в различни инициативи.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: