Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК РУСЕ
 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК РУСЕ

Сайт: http://izs-ruse.org/
Град: гр. Русе
Адрес: ул. Професор Иван Иванов 1
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

 


ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК РУСЕ е най - старото огнище на земеделската култура и просвета в България. Неговата история започва след Освобождението на България, когато с Указ № 374 от 13.12.1879 г. е отворено първото практическо земеделско училище, което през 1883 г. е преобразувано в средно, с тригодишен курс на обучение.

 

В "Образцов чифлик" Земеделската опитна станция (ЗОС) се създава на 09.03.1905 г., въз основа на изградено със съвременен облик за времето си изпитателно (опитно) поле и натрупан опит от учителите агрономи В своето развитие станцията е завоювала завидни постижения в областта на селекцията и агротехниката и е придобила голяма известност у нас и в чужбина. Наред с прецизната научно - изследователска и учебна работа, тук се извършва и огромна публицистична дейност.

 

ЗОС "Образцов чифлик" има свое списание "Ново земеделие", което по - късно се преименува в "Селскостопански преглед", собствена печатна база, в която се издават първите хвъркати листи, учебници, брошури, учебни помагала и други материали.

 

През 1960 г. ЗОС е преименувана в Комплексна опитна станция, а с ПМС № 149 от 06.09.1962 г. е трансформирана в Селскостопански научно - изследователски институт, който понастоящем е профилиран по земеделие и семезнание и е в структурата на Селскостопанска академия.

 

ИЗС "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – Русе е комплексен научно - изследователски институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на полските култури и лозата, семезнанието и агротехниката. Той е научно звено в структурата на ССА.

 

Институтът е разположен в Северния климатичен район на Дунавската равнина и отстои на 12 км югоизточно от град Русе. Експерименталната работа на института се извършва в опитно поле с размер 1000 дка, вегетационен комплекс и 5 лаборатории.

 

  • Директор Димитрия Петкова
  • Счетоводител Невин Марям
  • Зам.директор: Димчо Недялков 

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: