Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Институти | ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ
 

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

Сайт: http://www.iremk.net/
Град: ГР. КАЗАНЛЪК
Адрес: БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 49
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Институти
 

За нас Услуги Галерия

 

Началото на бъдещият ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ, гр. Казанлък е поставено през 1907 г.. Въпреки многобройните реорганизации, Институтът израства от малко опитно поле до водещо научно звено в етеричномасленото производство.

 

Идеята за създаване на Опитна станция по розата в град Казанлък датира от 1906 година. Тя е обсъдена по време на Първата конференция на розопроизводството в Пловдив, където с взетото решение: “Да се помоли правителството да основе изпитателни полета, където да се изучават всички въпроси по отглеждането на розата и други ароматни растения”.

 

За периода 1928 - 1943 год. Опитното поле работи като самостоятелно звено, пряко подчинено на Министерството на земеделието.

 

С бюджета за 1943 год. Опитното поле се преобразува в Опитна станция за лечебни и благоуханни растения.

 

С решение на Министерски съвет от 23.03.1983 г. Научният институт по розата, етеричномаслените и лечебни култури става звено от Научно - производствения комбинат “Българска роза”.

 


През 1998 г. Министерскит съвет отделя Института от фирма “НИРЕЛК-ЕООД” и го обособява като самостоятелно научно звено към МЗГАР с директор ст.н.с.д-р Георги Чаушев, а през 2001 г. е назначена ст.н.с.д-р Ана Маргина.


От края на 2001г. до настоящия момент директор на Института по розата е проф. д-р Недко Недков.

 

Научно - изследователската работа е обхваната в 21 научни задачи и 1 проект към МОН. Тя е организирана в Дирекция “Наука и научно обслужване”, включваща направленията:

  • интродукция, селекция, сортоподдържане и семепроизводство;
  • агротехника и растителна защита;
  • технология на преработката на етеричномаслени и лечебни растения. 

 

Няколко са основните направления в работата на Института днес:
Интродукцията е приоритетна дейност за ИРЕМК. Разработват се задачи, свързани с проучване и въвеждане в култура на местни и чужди видове ЕМЛК. Днес интродуцираните растителни генетични ресурси в ИРЕМК обхващат представители от 216 вида на 45 семейства, от тях етеричномаслени растения са 77 вида, растения с лечебно действие 127 вида, застрашени от изчезване от флората на България 20 вида.

 

Селекционната работа с маслодайната роза датира от 1950 г., като широко е разгърната след 60-те години в ИРЕМК. Плод на тази селекция са сортовете Свежен /автор проф.Стайков/ и Искра /автор ст.н.с. Н.Астаджов/.

 

Сорт Искра е райониран за страната и се използва за стандарт в системата на ИАСАС. През последните години са признати високодобивните, студоустойчиви сортове Елейна и Янина /автор ст.н.с. д-р Райчо Цветков/, създадени по метода на радиационния и химически мутагенез.

 

Сега в Института се работи по селекционна програма за създаване на сорт от бяла маслодайна роза, с високо съдържание и балансиран състав на етеричното масло, близко до това на Казанлъшката маслодайна роза. В процес на изпитване са нови видове маслодайни рози, интродуцирани от Англия, част от тях ремонтантни, като едновременно с това същите са включени в селекционни задачи.
За пръв път при маслодайната роза се въвежда методът инцухт за получаване на хомозиготни форми, стъпало към определяне генетичната идентичност на нашата роза – един въпрос, който все още не е ясен за науката.

 

Основите на селекцията при лавандулата в България поставят проф. Васил Стайков и ст.н.с. д-р Благовеста Чингова през периода 1950-1967 год.

 

Те създават два сорта лавандула “Казанлък” и “Карлово” по метода на хибридизацията и индивидуалния отбор, а през 1974 г. сорт “Хемус” – отлично постижение на селекцията, приет от ДСК за стандарт. Следват сортовете “Дружба”, “Севтополис”, “Юбилейна”, които масово са внедрени в цялата страна.

 

През последните години в Института в колектив с водещ селекционер ст.н.с. д-р Райчо Цветков са създадени сортовете “Рая” и “Хебър”.

 

Ментата е включена в работата на Опитното поле, Казанлък още в първите години след откриването й. Плод на селекцията е сорт “Климент-63”, 1968 г., следват сортовете “Тунджа”, 1972 г. и “Зефир”, 1987 г., автор ст.н.с. Димитър Станев.

 

От създадените над 40 сорта ЕМЛК, ИРЕМК притежава авторски свидетелства за 19 от тях.
Работи се в областта на сортоподдържането и семепроизводството и агротехниката на културите, в т.ч. и на растителната защита.

 

Значителна част от дейността на Института е в направлението Технология на преработката на етеричномаслени и лечебни растения.

 

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ е претърпял в своето развитие много промени в структурата и направленията на научните изследвания. Независимо от това, че Институтът е претърпял редица трансформации, той остава основен център за научно - изследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на етеричномаслените и лечебни култури в България.

 

За контакти използвайте следния телефон: 02/4486449

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: