Регистър на селското и горско стопанство | Селскостопанско образование и наука | Лаборатории | ПЛАНТИС ЕООД
 

ПЛАНТИС ЕООД

Сайт: http://plantis.biz
Град: гр. Разград
Адрес: ул. Южен булевард 77
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Лаборатории
 

За нас Услуги Галерия

 

ПЛАНТИС ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.

 

Основни направления в работата на фирмата: 

• Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията. 
• Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи актуални проблеми на отрасъла. 
• Анализи на почвени и растителни проби. 
• Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие. 
• Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие. 
• Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието. 
• Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори. 
• Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието. 
• Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет. 

През 2011 год. стартира организирането и изграждането на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие (НИТЦЗ)„ ПЛАНТИС”. 
Философия на НИТЦЗ Плантис: 
Наука от нов за страната ни вид, отношения между науката и земеделието по европейски модел. Нов начин на финансиране – наука от комерсиален тип. Науката обърната непосредствено към нуждите на практиката от нови технологии и бързи практически решения на актуални проблеми. Наука заета непосредствено с решаването на екологичните проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите. 

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: