Регистър на селското и горско стопанство | Хранително вкусова промишленост | Мляко и млечни продукти | КОДАП ЕООД
 

КОДАП ЕООД

Сайт: http://www.myday.bg
Град: ГР. СОФИЯ
Адрес: БУЛ. ИЛИЯНЦИ № 12-14
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Мляко и млечни продукти
 

За нас Услуги Галерия

 

КОДАП ЕООД успява да се наложи като пазарен лидер на българския пазар и да изгради своя клиентска мрежа в повече от 17 страни в Европа и Азия.

 

Предприятието e одобрено  в първа категория и е в списъка  за търговия с храни със страните членки на ЕС и за износ в трети страни. Притежава и лиценз за износ за страните от  Руската федерация.

 

КОДАП ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и HACCP от 2004 г. и пресертифициран през 2007 г.

 

Заводът в София има 3 линии за производство на продукти, произведени по UHT технология – линия за производство на сметанки за кафе, втора за производство на прясно мляко и готварски сметани и трета за производство на продукти в големи „Bag in box” опаковки.

 

Продуктите, обработени чрез UTH технологи запазват своето качество и свежест за дълго време – 6 месеца и едновременно с това съхраняват всичките си вкусови качества.

 

 

Последовател на новите технологии в производството и в крак със световните тенденции към здравословен начин на живот, компанията насочи своите бъдещи инвестиции към линия за производство на полезни и същевременно вкусни продукти в РЕТ опаковки.

 

Уникални за България, но познати и наложени на международните пазари, РЕТ опаковките са не просто модерни. Удобни за употреба и съхранение на продуктите и създадени с грижа за околната среда - те могат да бъдат рециклирани и преработвани. РЕТ опаковките успешно заменят съществуващите на пазара опаковки.  

 

През май 2006 г. фирмата стартира производство на пастьоризирани млека, кисели млека за пиене и ароматизирани пресни млека в РЕТ бутилки под търговската марка MY DAY / МАЙ ДЕЙ.

 

Пред втората половина на 2006  г. бяха създадени и представени на българския потребител 40 нови продукта под  марката MY DAY.

 

Ежедневният контрол на суровините и материалите, използвани в производствените процеси, са част от входящия контрол, извършван от вътрешно-заводска лаборатория. Критериите за оценка на доставчици на суровини са ясно определени и постоянно се актуализират с цел непрекъснатото повишаване на качеството на произвежданите готови продукти. Критериите следват и изпълняват изискванията на европейските стандарти и нормативни изисквания за качеството на суровината.

 

Процедурите по входящ, текущ и изходящ контрол на процесите в производството и внедрените комбинации от мерки за контрол изпълняват изискванията и прилагат  седемте принципа и дванадесетте етапа за система за управление на безопасни хранителни продукти.

 

Удовлетвореността на клиента е водещата задача на ръководството и всички служители на КОДАП ЕООД и в резултат на това фирмата поддържа дългосрочни взаимоотношения и изнася готовата продукция в много страни от Европа, Азия и Русия.

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: