Регистър на селското и горско стопанство | Хранително вкусова промишленост | Мляко и млечни продукти | МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД
 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

Сайт: http://bmk.bg
Град: гр. Хасково
Адрес: Северна индустриална зона
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Мляко и млечни продукти
 

За нас Услуги Галерия

 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД развива и подобрява дейността на предприятието си, съобразявайки се,

както с нормативните изисквания за дейността в България и ЕС, така и с конюнктурата на пазарите за суровина

и на готова продукция.

 

Именно с тази цел в края на 2005 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена Система за

Управление на Качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001-2000.

 

От края на 2007 година в предприятието съобразно изискванията на нормативната уредба беше разработена и

успешно внедрена и система за управление на контролните критични точки HACCAP, която се явява една

естествена надстройка на СУК по ISO 9001-2000.

 

Съобразно изискванията на ДПП (GMP - Good Manufacturing Practices) и HACCAP (Hazard Analyze of Control Critical Points),

в предприятието е разработена и се прилага вътрешно мониторингова програма за самоконтрол

на влаганите основни суровини /сурово краве мляко/ и на произвежданите продукти,

съгласно която се извършват физикохимичен и микробилогичен анализ на основната суровина.

 

Млекопреработвателното предприятие се намира в гр. Хасково, Северна Индустриална Зона.

Регион, който предполага изобилие от суровина, необходима за обслужване на капацитетните възможности на завода.

Съоръжения – напълно окомплектовано производствени оборудване, необходимо за производството на млечните продукти. 

Изпрати запитване

Име:
Email:
Съобщение:
 
Код за сигурност: