Регистър на селското и горско стопанство | Хранително вкусова промишленост | Mесо и месни продукти | Черпелиев Еф
 

Черпелиев Еф

Сайт:
Град: Пловдив
Адрес: Пловдив 4000 ул. Битоля 15
Телефон: 02 / 448 64 49
Дейност: Mесо и месни продукти
 

За нас Услуги Галерия