За нас


 

Регистъра на селското и горско стопанство е създаден, за да обедини всички селскостопански фирми и Кооперации в България.

 

Присъствието на всяка фирма или Кооперация в него е съпроводено с ежеседмичен информационен бюлетин на селскостапанска тематика, чиято задача е да подбира и разпространява новини и актуална информация, свързана със селското стопанство в България и Европа.

 

С членството си в Регистър на селското и горско стопанство Вие получавате:

 

  • професионално представяне на Вашата дейност в интернет

  • извеждане на Вашата фирма на челни позиции в резултатите на Google.bg

  • ежеседмичен бюлетин с актуална информация за националните и световни тенденции във Вашия бранш.

 

Благодарение на тези доказани техники за изграждане на стабилен фирмен облик в интернет пространството, Вие скоро ще усетите предимствата на членството в Регистъра на селското и горско стопанство:

 

улеснен достъп за настоящите Ви партньори, повишен интерес, приток на потенциални нови клиенти.